mail.png

mpalacky@centrum.cz

Vítejte na webu „horyjentak.cz“

Webové stránky vznikly hlavně proto, aby se uchovaly zážitky z hor, které mám zachycené na fotografiích nebo ve filmové podobě. A rovněž proto, že jsem se donutil po letech v těchto materiálech udělat pořádek. Stránky jsou určeny především pro jejich aktéry, ale není to však podmínka. :-)